šŸ•Š Fijne Pinksterdagen 20% korting! Gebruik SPIRIT20

  Artikel is toegevoegd

  Algemene Voorwaarden

  Wij in Evolueer-zen zullen alles blijven doen wat in ons vermogen ligt om te zorgen voor duurzaam, landelijk transport en levering van onze producten en tegelijkertijd te helpen de verspreiding van het virus te vertragen.

  Als u vragen heeft over uw bestelling, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantendienst.  ALGEMENE VOORWAARDEN  -----

  OVERZICHT

  Deze website wordt beheerd door Evolueer-zen. In heel deze website verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Evolueer-zen. Evolueer-zen biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze website aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hierin zijn opgenomen.

  Door onze website te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u akkoord met de volgende voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of bijdragers van Content zijn.

  Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van enig deel van de Site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de site of de services niet bezoeken of gebruiken. Indien deze voorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze voorwaarden.

  Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige Store worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. U kunt de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om elk onderdeel van deze Algemene Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en/of wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de Site na het plaatsen van wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

  Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. U levert ons het online e-commerce platform dat ons in staat stelt om onze producten en diensten aan u te verkopen.

  SECTIE 1 - ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE ONLINEWINKEL

  Door in te stemmen met deze gebruiksvoorwaarden verklaart u dat u ten minste de meerderjarigheid hebt bereikt in uw staat of provincie van verblijf, of dat u de meerderjarigheid hebt bereikt in uw staat of provincie van verblijf, en u hebt ons toestemming gegeven om uw minderjarige familieleden toe te staan deze website te gebruiken.
  U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag geen wetten overtreden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten) in uw rechtsgebied wanneer u de Service gebruikt.
  U mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard overbrengen.
  Elke overtreding of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beƫindiging van uw Diensten.

  AFDELING 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

  Wij behouden ons het recht voor om service aan iedereen te weigeren om welke reden dan ook en op welk moment dan ook.
  U begrijpt dat Uw Content (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kan worden verzonden en dat er sprake kan zijn van (a) overdrachten via verschillende netwerken en (b) wijzigingen om te voldoen aan de technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld als ze via netwerken worden verzonden.
  U gaat ermee akkoord de Service niet te reproduceren, te dupliceren, te kopiƫren, te verkopen, door te verkopen of gebruik te maken van enig deel van de Service, het gebruik van de Service, of de toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de Service wordt geleverd, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
  De in deze Overeenkomst gebruikte koppen zijn alleen voor het gemak en beperken of wijken niet af van deze Voorwaarden.

  DEEL 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE

  Wij nemen geen verantwoordelijkheid als de informatie op deze website niet correct, volledig of actueel is. Het materiaal op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor een beslissing zonder raadpleging van primaire, meer nauwkeurige, volledige of bijgewerkte informatiebronnen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze website is op eigen risico.
  Deze website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter beschikking gesteld voor uw informatie. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website te allen tijde te wijzigen, maar zijn niet verplicht om de informatie op onze website te actualiseren. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen in onze website te controleren.

  SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

  De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
  Wij behouden ons het recht voor om de Service (of enig deel of inhoud daarvan) te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beƫindigen.
  Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

  AFDELING 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

  Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk alleen online beschikbaar via de Site. Deze producten of diensten kunnen een beperkte hoeveelheid hebben en kunnen alleen worden geruild of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.
  We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk zijn. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van de kleuren op uw computermonitor correct is.
  Wij behouden ons het recht voor, maar hebben geen verplichting, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen te allen tijde naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment te staken. Elk aanbod voor een product of dienst op deze website is ongeldig waar het verboden is.
  Wij garanderen niet dat de kwaliteit van een product, dienst, informatie of ander materiaal dat door u is aangeschaft of verkregen aan uw verwachtingen zal voldoen of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

  SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN DE FACTURERING EN REKENINGINFORMATIE

  Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen vanaf of onder hetzelfde klantenaccount, creditcard en/of bestellingen met hetzelfde facturerings- en/of verzendadres. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat bij de bestelling is opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen die door dealers, wederverkopers of distributeurs lijken te worden geplaatst naar eigen goeddunken te beperken of te verbieden.

  U gaat akkoord met het verstrekken van actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en rekeninginformatie voor alle aankopen die via onze winkel worden gedaan. U gaat ermee akkoord uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen afronden en contact met u kunnen opnemen als dat nodig is.

  Lees voor meer informatie ons retourbeleid.
  SECTIE 7 - OPTIONEEL GEREEDSCHAP

  We kunnen u toegang geven tot tools van derden die we niet monitoren, controleren of invoeren.
  U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals ze beschikbaar zijn" zonder enige garantie, vertegenwoordiging of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige hulp. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van optionele hulpmiddelen van derden.
  Elk gebruik door u van de optionele tools die op de Site worden aangeboden is op eigen risico en discretie, en u dient ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van de voorwaarden waaronder dergelijke tools van derden worden aangeboden en deze accepteert.
  We kunnen in de toekomst nieuwe diensten en/of functies blijven aanbieden via de Site (inclusief het vrijgeven van nieuwe tools en middelen). Deze nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.

  SECTIE 8 - LINKS NAAR DERDE AANBIEDERS

  Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materialen van derden bevatten.
  Links van derden op deze Site kunnen u naar sites van derden leiden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of de nauwkeurigheid van dergelijke inhoud, en wij garanderen of aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen of websites van derden of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
  Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van of in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties waarbij sites van derden betrokken zijn. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie verricht. Klachten, claims, bezwaren of vragen met betrekking tot producten van derden dienen te worden gericht aan de Derde Partij.

  HOOFDSTUK 9 - OPMERKINGEN VAN DE GEBRUIKER, FEEDBACK EN ANDERE INPUT

  Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld inzendingen voor prijsvragen) indient, of ons creatieve ideeƫn, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal toestuurt zonder dat ons daarom wordt gevraagd, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "Commentaar"), gaat u ermee akkoord dat wij op elk gewenst moment en zonder beperking Commentaar in elk willekeurig medium naar u mogen doorsturen, bewerken, kopiƫren, publiceren, distribueren, vertalen en op andere wijze gebruiken. Wij zijn niet verplicht en zullen niet verplicht zijn om (1) de Commentaren vertrouwelijk te behandelen, (2) enige compensatie te betalen voor de Commentaren, of (3) te reageren op de Commentaren.
  Wij kunnen, maar zijn niet verplicht om inhoud die wij, naar eigen goeddunken, onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk vinden of die het intellectuele eigendom van een partij of deze Gebruiksvoorwaarden schendt, te controleren, te bewerken of te verwijderen.
  U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijke rechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, lasterlijk of obsceen materiaal bevatten, noch computervirussen of andere malware die op enigerlei wijze de werking van de Service of een daarmee verbonden website kunnen verstoren. U mag geen vals e-mail adres gebruiken, doen alsof u iemand anders bent dan uzelf, of ons of een derde partij op een andere manier misleiden met betrekking tot de herkomst van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en voor de juistheid ervan. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor opmerkingen die door u of een derde partij worden geplaatst.

  SECTIE 10 - PERSOONLIJKE GEGEVENS

  Uw overdracht van persoonlijke gegevens via de winkel is onderworpen aan ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken.

  SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

  Van tijd tot tijd kan er informatie op onze website of de Service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, levertijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en om informatie te wijzigen of te actualiseren of om bestellingen te annuleren als de informatie op de Service of een verwante website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling uit de Service hebt geplaatst) onnauwkeurig is.


  SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

  In aanvulling op andere verbodsbepalingen in de Algemene Voorwaarden is het u verboden de Site of enige Content te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te verzoeken onwettige activiteiten te plegen of deel te nemen aan onwettige activiteiten; (c) om enige internationale, federale, provinciale of staatsverordening, regel, wet of plaatselijke verordening te overtreden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden of te schenden; e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, denigreren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, etnische afkomst, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om onjuiste of misleidende informatie te verzenden; (g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of een verwante website, andere websites of het internet verstoort; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om spam, phishing, pharm, pretentie, spider, crawl of scrape te verzamelen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de veiligheidskenmerken van de Dienst of een verwante website, andere websites of het internet te omzeilen of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een verwante website te beƫindigen als u een van de verboden toepassingen overtreedt.

  ARTIKEL 13 - AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

  Wij garanderen, verklaren of garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.
  Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Dienst accuraat of betrouwbaar zijn.
  U gaat ermee akkoord dat wij de Service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Service op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving kunnen beƫindigen.
  U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Service op eigen risico is. De Service en alle producten en diensten die u via de Service ter beschikking worden gesteld, worden geleverd (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) zonder enige vertegenwoordiging, garantie of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verhandelbaarheid, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, eigendom en niet-inbreuk.
  In geen geval zal Evolueer-zen, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, vordering of directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, verloren gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij contractueel, hetzij op grond van onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), elke risicoaansprakelijkheid of andere aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van een van de diensten of een product dat via de dienst is verkregen, of voor elke andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of een product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot eventuele fouten of omissies in de inhoud, of verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die via de dienst wordt gepubliceerd, verzonden of anderszins beschikbaar wordt gesteld, zelfs als deze op de hoogte wordt gesteld van de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade in die staten of jurisdicties niet toestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale mate die door de wet is toegestaan.

  ARTIKEL 14 - VERGOEDING

  U gaat ermee akkoord Evolueer-zen en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Voorwaarden of de documenten die ze bevatten, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

  SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID

  In het geval dat een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en het niet-afdwingbare gedeelte zal worden geacht scheidbaar te zijn van deze Algemene Voorwaarden en een dergelijke bepaling zal geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

  ARTIKEL 16 - BEƋINDIGING

  De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vĆ³Ć³r de beĆ«indigingsdatum zijn aangegaan, blijven na de beĆ«indiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden van kracht.
  Deze Algemene Voorwaarden blijven ook na beƫindiging door u of ons van kracht. U kunt deze Algemene Voorwaarden te allen tijde beƫindigen door ons te laten weten dat u geen gebruik meer wilt maken van onze diensten of dat u onze website niet meer gebruikt.
  Indien u, naar ons eigen goeddunken, een voorwaarde of bepaling van deze Algemene Voorwaarden hebt geschonden of wij vermoeden dat u deze hebt geschonden, kunnen wij deze Overeenkomst ook te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving beƫindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beƫindiging; en/of kan u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) worden ontzegd.

  ARTIKEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

  Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling.
  Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of werkingsregels die door ons op deze Site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van maar niet beperkt tot eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
  Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden zal niet worden uitgelegd tegen de opstellende partij.

  ARTIKEL 18 - HET TOEPASSELIJKE RECHT

  Deze gebruiksvoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij diensten aan u leveren, worden beheerst door en geĆÆnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Verenigde Staten.

  ARTIKEL 19 - WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN

  U kunt de laatste versie van de Algemene Voorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken.
  Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, enig deel van deze Algemene Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

  SECTIE 20 - CONTACTGEGEVENS

  Vragen over de voorwaarden dienen te worden gericht aan info@evolueer-zen.com.